Beiskolázás az általános iskolában

A 2018/2019. tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás időpontjai a következők:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00
2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 • tartózkodási hely igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy
  • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel) vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (letölthető az iskola honlapjáról: www.gyakg.u-szeged.hu)
 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (letölthető az iskola honlapjáról: www. gyakg.u-szeged.hu)
  • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
  • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés)
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára (letölthető az iskola honlapjáról: www. gyakg.u-szeged.hu)
 • TAJ kártya
 • NEK (nemzeti egységes kártyarendszer) azonosító diákigazolványhoz  (kormányhivatalban igényelhető)

Beitratkozás 2018/2019 tanévre
Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
Nyilatkozat gyermekfelügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásról

Menza pótbefizetés

Pótbefizetés április hónapra március 12-én lesz. Befizetni reggel 7:30-10:30
illetve délután 14:00-16:00 óra közötti időpontokban lehetséges az általános
iskola második emeleti titkárságán.

A gimnázium alapítványának támogatása

Tisztelt Szülők, Diákok!

Megint elkezdődött az adóbevallási időszak, mely május 22-ig tart. A vállalkozók számára pedig már csak pár nap a határidő az SZJA bevallásra. A jövő évi sítábor finanszírozásához nagyon fontos, hogy a gimnázium alapítványa minél több támogatást kapjon az SZJA 1%-ból. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy adójuk 1%-ával támogassák a gimnázium alapítványát (Szegedi Ságvári Gimnáziumért Alapítvány, adószám: 19082772-2-06). Idén nem készít már a munkáltató adóbevallást a dolgozók részére, így az 1%-os rendelkezéseket mindenkinek magának kell kezdeményezni. Ehhez kérésre segítséget nyújtunk, minden szülő számára aki igényli segítünk elkészíteni a teljes adóbevallását és/vagy az 1%-os rendelkezésének technikai kitöltését. Ha erre van igény, akkor az osztályfőnök koordinálásával lehet ezt megvalósítani.

Szükség van az alapítvány számára ezen felül is bevételre, támogatásra. Ennek egyik formája a tavaly már kipróbált elektronikus hulladékgyűjtési kampány, ahol 200 ezer forint bevételt sikerült szerezni. Ezt idén is folytatnánk a szülők és diákok segítségével. A tavalyi tapasztalatok alapján a hulladékok körét korlátoznánk a minél kevesebb műanyagot tartalmazó eszközökre. Lehet komplett számítógép, számítógép alkatrész, vagy magas fémtartalmú egyéb tárgyak. Lehetőleg kerüljük a kenyérpirító, billentyűzet, nyomtató, és egyéb nagy műanyaghányadú alkatrészek beküldését. A diákok, szülők által behozott alkatrészeket közösségi munkában szétbonjuk, majd hulladékgyűjtő telepre szállítjuk. Az eszközöket nap közben a portánál gyűjtjük.

További támogatások és adományok gyűjtése céljából lehetőséget biztosítunk minden szülő számára iskolánkban informatikai tanfolyamon, képzésen, konzultáción történő részvételre. Elsősorban ECDL bizonyítvány megszerzésében tudunk segíteni, de kérésre, igényre kisebb munkahelyek, közösségek tetszőleges témájú képzését is biztosítani tudjuk, akár a programozás területén is. A kedvezményezett minden esetben a gimnázium alapítványa lenne. A támogatás mértéke megegyezéstől függ.

Keresünk továbbá olyan szülők által szervezett kampányszerű munkalehetőségeket (akár mezőgazdasági munka is) ahol diákjaink önkéntes alapon nem tanítási napokon hivatalosan vehetnének részt, és munkájuk ellenértékével az alapítványt lehetne támogatni.

Köszönettel:

Bíró Zsolt
biro_zs@gyakg.u-szeged.hu

 

Tudós tanárok elismerése az Akadémián

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pedagógusi munkája mellett elért érdemes tudományos eredményeiért Pedagógus Kutatói Pályadíjban
részesítette a bölcsészet- és társadalomtudományok területén dr. Farkas Zoltánt, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola vezető tanárát, Vlagyimir Szolovjov: Előadások az Istenemberségről (fordítás, jegyzetek és „Szolovjov az emberibb emberért” című tanulmány) pályamunkájáért
Gratulálunk!
A teljes cikk itt olvasható!

Menza pótbefizetés

Pótbefizetés március hónapra február 19-én lesz. Befizetni reggel 7:30-9:30
illetve délután 14:16:00 közötti időpontokban lehetséges az általános iskola
második emeleti tikárságán.

NYÍLT ÓRÁK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az érdeklődésre való tekintettel újabb nyílt órák látogatását tesszük lehetővé
leendő első osztályos gyermekek szüleinek:

2018. február 1. csütörtök
8.20-9.05    Csótiné Láng Marianna   312. terem  3. emelet
9.20-10.05   Takács Éva              209. terem  2. emelet
10.20-11.05   Rózsa Zita              308. terem  3. emelet

A nyílt órák megtekintése telefonos bejelentkezés alapján történik a
62/544-348-as telefonszámon Miklósné Lele Anikó iskolatitkárnál. (Maximális
létszám: 15fő)