Tanév rendje

A 2021/2022. tanév TERVEZETT munkarendje

Szorgalmi idő

  • első tanítási napja: 2021. szeptember 1.
  • utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda)
  • Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap, középfokú iskolákban 2022. április 29. (péntek)

A tanítási napok száma általános iskolában száznyolcvanegy, gimnáziumban száznyolcvan nap.

A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart. Értesítés az első félévi eredményekről 2022. január 28-ig.

Tanítási szünetek

 – őszi szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (kedd)

– téli szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő)

– tavaszi szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 20. (szerda)

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat/hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A FENTIEK ALAPJÁN:         (Síszünet:) 2022. ?

(DÖK)  gimn: november  ?

Pályaorientációs nap (?)

Érettségi vizsgák

 A május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 2. (első vizsganap), a vége június 24., a középszintű szóbelik utolsó vizsganapja, első szóbeli vizsganap (június 13.)

Országos mérések

 Kompetenciamérés

  1. évfolyam 2022. május 18-31.
  2. évfolyam 2022. május 4-17.
  3. évfolyamon április 20. – május 3.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése (8. évf) szeptember 20. – október 11.

Fittségi mérés (feltöltés június 15 –ig)

Témahetek, témanap

-pénzügyi és vállalkozói           március 7-11.

-digitális                                  április 4-8..

-fenntarthatósági                      április 25-29,

-Magyar Diáksport Napja          szeptember 24.

Tervezett iskolai rendezvényeink

 Ünnepségek:

– Tanévnyitó szeptember 1. (Gimn., 1. évf)

– Október 23. október 22.

– Szalagtűzés: 2022. január 7.

– Március 15. (március 11.)

– Ballagás: (G): 2022. április 30.  (Á): június 11.

-Tanévzáró: (Á) június 23.

Futónapok: október 9, 2022. április (?)

Tanári kirándulás: szeptember 16-18.

SÁ-RA: 2022. március –április (?)

Nyílt nap: (G) november 10. 16.00 óra

Karácsonyi hangverseny: december 20.

Farsang, Költészet napja, Anyák napja, Erdei iskola (?)

Hangversenyek: ?

Szülői értekezletek: 

szeptember  15. (7.G, 9. évf) 17.00
október 13. (G) 17.30
február 9. (G) 17.30
április 6. (G).

SZMK értekezletek: 

október 12. 17.00
február 8. 17.00
(?)

Testületi fogadóórák:

október 13. 16.00-17.30
április  6. 16.00- 17.30

(Ált. isk. szülőik egyéni tervezés alapján)

Nevelőtestületi értekezletek

Félévi értekezlet: 2022. január 26.
Tanévzáró értekezlet 2022. június 28.

Egy osztályban tanító tanárok értekezletei:

5. évfolyam: november 11.
6. évfolyam: október 7.
7. évfolyam: október 14.
8. évfolyam: január 20. (oszt. konf)
9. évf (F nem, Kny igen)!+7.G: október 20.
10. évfolyam + 8.G, 9.F március 23.
11. évfolyam: november 17.
12. évfolyam: január 19.(oszt. konf.)

Osztályozó konferenciák:

8. évf június 7. Alsós: június 13.
Felsős: június 13.
Gimn: június 15.