Iskolaorvos

Iskola-egészségügyi ellátás

Orvosi rendelés:
Dr. Vörös Baranyi Mária gyermek és iskolaorvos
Hétfő, szerda, csütörtök és péntek 7:30 – 13:00
Szükség esetén hívható telefon: (62)-544-000/3353
Védőnői fogadóóra:
Rapavi Endréné védőnő
Hétfőtől péntekig 7:30 – 15:30
Telefon: (62) 544-000/3353 vagy +36/70-4249805
e-mail: rapavi.endrene@med.u-szeged.hu
Iskola-egészségügyi ellátás
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendszerét, gyakorlatát – a teljes gyermeki közösségre vonatkozóan – az iskola biztosítja.
A feladat ellátására megállapodást köt a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjával. A tanulók ellátását iskolaorvos, védőnő (lehetőség szerint főállású iskolavédőnő).
Az iskola egészségügyi alapellátás a következő jogszabályok alapján történik:
49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról
Az iskola egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett munkaterv szerint történik.
A jogszabályba foglalt szűrővizsgálatok évente történnek, az iskola orvosi szobájában. Amennyiben a gyermek jogszabályban előírt szűrővizsgálata elmarad, azt jelezni kell a gyermek házi gyermekorvosa, illetve a Gyermekjóléti Központ felé.
Iskola-egészségügyi Szolgálat
FŐ CÉL: A MEGELŐZÉS
Feladataink közé tartozik:
A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében, valamint környezet-egészségügyi feladatok megoldása.
Részletesen:
 a tanulók orvosi vizsgálata és a fokozott ellenőrzésre szorultak gondozásba vétele
 pályaalkalmassági vizsgálatok,
 testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
 sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendők ellátása,
 ambuláns betegellátás az iskolaorvosi rendelőben,
 részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben.
Szűrővizsgálat
Az oktatási-nevelési intézményekben a tanulók egészségi állapotának szűrése, követése az Iskola-egészségügyi Szolgálat feladata. Az alapszűrések az erre vonatkozó módszertani irányelvek szerint történnek, az ún. index osztályokban (10-12.. évfolyamok és a 16 éves korosztály).
A szűrővizsgálat elemei:
 testtömeg és testmagasság mérése (elhízás, kóros soványság)
 mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, gerincferdülés…)
 vérnyomásmérés (magas vérnyomás)
 szív és tüdő vizsgálata
 látásvizsgálat (látásélesség, kancsalság)
 fogbetegségek szűrése (fogszuvasodás, szabálytalan fogazat)
 színlátás vizsgálata (színtévesztés, színvakság)
 golyva szűrése tapintásos módszerrel,
 hallásvizsgálat (halláskárosodás kiszűrése)
 bőr és bőr alatti kötőszövet, szőrzet vizsgálata
 manuális hasi vizsgálat etc.
Korrekciós gondozás
Az orvosi vizsgálatok során kiszűrésre kerül az egészségileg veszélyeztetett gyermek, majd beutalóval szakorvosi vizsgálatra küldjük. Nagyon fontos, hogy a diákok minél hamarabb keressék fel a szakrendelőt és a kapott szakorvosi leletet juttassák az iskolaorvosi rendelőbe.
A vizsgálati eredmények alapján gondozásba vesszük a tanulót, nyomon követjük egészségi állapotának változását.
Ellátási formák:
 baleset, sérülés esetén elsősegélynyújtás,
 akut panaszok (láz, hasmenés, hányás, stb.) előfordulásakor
 betegvizsgálat,
 szakorvosi vizsgálatra beutalás,
 szükség esetén gyógyszerek felírása,
 helyszíni gyógyszeres kezelés,
 vérnyomásmérés,
 orvosi tanácsadás lelki és egészségügyi problémák esetében.
Az ellátáshoz TAJ- kártya megléte szükséges.