Lemondás, halasztás

Vizsgahalasztás

Ha a kijelölt időpontban nem tudsz a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon kérheted a vizsgád következő vizsgaidőszakra való elhalasztását.

A vizsga halasztását a vizsgázó tudja kezdeményezni a halasztási díj befizetésével és annak igazolásával: e-mailben vagy személyesen a vizsgahelyen vagy a vizsgaközpont ügyfélszolgálatán. A halasztás csak a halasztási díj befizetése és a befizetés igazolásának az online felületre történő feltöltése után intézhető.

Határidőn túli halasztást kizárólag orvosi igazolás bemutatásával tudunk elfogadni, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet. A határidőn túli halasztást a vizsgát követő 48 órán belül be kell jelenteni a vizsgahelyen vagy a vizsgaközpontban telefonon vagy írásban. A halasztásra való jogosultságot igazoló dokumentumokat a vizsga után legkésőbb 6 nappal be kell nyújtani a vizsgahelynek vagy a vizsgaközpontnak, írásban. 6 napon túl nem lehetséges halasztás igazolása.

A halasztás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.

 

Fontos, hogy

  • vizsgahalasztásra csak egyszer van lehetőséged. Halasztott vizsgát lemondani, vagy tovább halasztani nem lehet!
  • ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát halaszthatod (az írásbelit és a szóbelit is).

 

Lemondás

A vizsgát kizárólag írásban mondhatod le, legkésőbb a vizsgát megelőző 6. naptári napon. Ebben az esetben visszatérítjük a mindenkori halasztási díjjal csökkentett, befizetett vizsgadíjat.

A visszatérítés átutalással történik.

A díjat kizárólag arra a számlára áll módunkban visszatéríteni, amelyről a vizsgadíj befizetése megtörtént!

Ha komplex vizsgára jelentkeztél, csak a teljes vizsgát mondhatod le (az írásbelit és a szóbelit is).

Ha a lemondást elmulasztod, és nem jelensz meg a vizsgán, a vizsgadíjból nem tarthatsz igényt visszatérítésre.

Határidőn túli lemondásod kizárólag orvosi igazolás bemutatásával fogadhatjuk el, ami vagy kórházi zárójelentés vagy az integrált kórházi/rendelői ügyviteli rendszerben kiállított és ambuláns naplószámmal ellátott igazolás lehet. A vizsgadíj visszatérítésére való jogosultságot  igazoló  dokumentumokat  a  vizsga  után  legkésőbb  6  nappal  be  kell  nyújtani  a vizsgahelynek vagy a vizsgaközpontnak, írásban. 6 napon túl nem lehetséges lemondás igazolása.

A lemondás szabályaitól eltérni csak írásban benyújtott kérvény alapján tudunk, kizárólag a vizsgaközpont vezetőjének engedélyével.