Tanárok

2016/2017-es tanévben a gimnáziumban tanító tanárok névsora

Balázsné Vadász Veronika (magyar nyelv-és irodalom, osztályfőnök-7G)
Balogh Tamás (magyar nyelv-és irodalom)
Barok István (testnevelés és sport)
Becsei Brigitta (testnevelés és sport)
Bíró Zsolt (informatika)
Blazovich Péter (történelem, osztályfőnök-12A)
Dr. Blázsikné Karácsony Lenke (kémia)
Bognárné Kocsondi Andrea (magyar nyelv-és irodalom, igazgató helyettes, osztályfőnöki munkaközösség vezető)
Csigér Ildikó (matematika, osztályfőnök-12F)
Csigér István (biológia, osztályfőnök-12D)
Csiszár Imre (fizika, osztályfőnök-10D)
Csizmás Zsuzsa (francia)
Diczházi Attila (matematika, fizika)
Dr. Dobi János (matematika, igazgató)
Eszik Gabriella (angol nyelv)
Dr. Farkas Árpádné (angol nyelv)
Farkas Judit (történelem, osztályfőnöki-9C)
Dr. Farkas Zoltán (történelem, etika, filozófia, életvitel és gyakorlat, osztályfőnök-12C)
Filó Réka (francia nyelv, történelem, osztályfőnöki-11F)
Fodor Zsolt (informatika, rendszergazda)
Füleki Tamás (német nyelv)
Gaál Zsuzsanna (német nyelv)
Galambos László (testnevelés, osztályfőnöki-10I)
Dr. Gárgyán Gabriella (német nyelv)
Hornok András (magyar nyelv-és irodalom, osztályfőnök-9D)
Dr. Iván Éva (magyar nyelv-és irodalom, osztályfőnöki-11B, életvitel és gyakorlat)
Kállai Csaba (történelem)
Kelecsényi Rita (francia nyelv)
Kesztyűs Krisztina (kémia, osztályfőnöki-11A)
Koczor Sarolt (angol nyelv)
Konfárné Nagy Klára (matematika)
Kopasz Katalin (matematika, fizika, osztályfőnöki-12I)
Kovács István (matematika, igazgatóhelyettes)
Krajkó Gyuláné (földünk és környezetünk)
Kúti Gergő (testnevelés, magyar nyelv-és irodalom, osztályfőnöki-9B)
Kuzma Levente (művészetek, ének-zene)
Laklia Márta (magyar nyelv-és irodalom. életvitel és gyakorlat)
László Györgyi (földünk és környezetünk, francia nyelv)
Matos Zoltán (matematika, osztályfőnöki-10I)
Matyuska Marianna (testnevelés és sport)
Mészáros Tibor (történelem, osztályfőnöki-11C)
Molnár Andrea (német nyelv)
Molnár László (történelem)
Molnár-Palusek Emese (ének-zene)
Nagy Tibor (matematika, fizika)
Nagyné Páll Edit (biológia)
Németh Veronika (kémia, biológia)
Paragi Éva (vizuális kultúra, művészetek)
Pell Rózsa (angol)
PIAT, Valerie (francia lektor)
Pignitzky Beáta (francia)
Pukánszkyné Király Katalin (angol)
Rixer Márta (német)
Rozgonyi-borus Ferenc (informatika)
Dr. Ságiné Széll Andrea (biológia, osztályfőnöki-11D)
Dr. Sipos Ibolya (francia)
Sisák Gábor (magyar nyelv-és irodalom, osztályfőnöki-9F)
Sörös Katalin (matematika)
Streitmann Judit (francia nyelv)
Szabó Kunigunda (informatika)
Dr. Szajbélyiné Hegedűs Gizella (olasz nyelv)
Szalai Anikó (biológia)
Szaszákné Tóth Judit (földünk és környezetünk, osztályfőnöki-10B)
Szécsi Katalin (latin nyelv, mozgókép- és médiaismeret)
Széll Ágnes (testnevelés)
Szélpál Szilveszter (fizika, osztályfőnöki-10C)
Szöginé Csiszár Ilona (angol nyelv)
Táborosi Andrea (testnevelés és sport)
Takács Judit (angol nyelv)
Tarcsay Tamás (matematika)
Tóth Judit (angol nyelv, osztályfőnöki-9E)
Tóth Károly (matematika, fizika, osztályfőnöki-10A)
Tóthné Schulcz Hedvig (angol nyelv)
Vácziné Csőke Zsuzsanna (technika)
Varga-Kis Judit (testnevelés és sport)
Vargáné dr. Nádházy Ágnes (matematika)
Veres Ágnes (magyar nyelv- és irodalom)
Vidu Pál (történelem, osztályfőnöki-9A)
Weisz György (angol)
Dr. Zalai Anita (spanyol)