Egészségügyi ellátás

Iskola-egészségügyi ellátás

 

Orvosi rendelés:

Dr. Vörös Baranyi Mária gyermek és iskolaorvos
Hétfõ, szerda, csütörtök és péntek 7:30 – 13:00
Szükség esetén hívható telefon: (62)-544-000/3353
Védõnõi fogadóóra:

Rapavi Endréné védõnõ
Hétfõtõl péntekig 7:30 – 15:30
Telefon: (62) 544-000/3353 vagy +36/70-4249805
e-mail:rapavi.endrene@med.u-szeged.hu

Iskola-egészségügyi ellátás

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendszerét, gyakorlatát – a teljes gyermeki közösségre vonatkozóan – az iskola biztosítja.
A feladat ellátására megállapodást köt a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjával. A tanulók ellátását iskolaorvos, védõnõ (lehetõség szerint fõállású iskolavédõnõ).
Az iskola egészségügyi alapellátás a következõ jogszabályok alapján történik:
• 49/2004. ESzCsM rendelet a területi védõnõi ellátásról
• 26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
• 51/1997. NM rendelet a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szûrõvizsgálatok igazolásáról
Az iskola egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával elõre egyeztetett munkaterv szerint történik.
A jogszabályba foglalt szûrõvizsgálatok évente történnek, az iskola orvosi szobájában. Amennyiben a gyermek jogszabályban elõírt szûrõvizsgálata elmarad, azt jelezni kell a gyermek házi gyermekorvosa, illetve a Gyermekjóléti Központ felé.
Iskola-egészségügyi Szolgálat

FÕ CÉL: A MEGELÕZÉS

Feladataink közé tartozik:
A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szûrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsõsegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelõ tevékenységében, valamint környezet-egészségügyi feladatok megoldása.
Részletesen:
• a tanulók orvosi vizsgálata és a fokozott ellenõrzésre szorultak gondozásba vétele
• pályaalkalmassági vizsgálatok,
• testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
• iskolai sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendõk ellátása,
• ambuláns betegellátás az iskolaorvosi rendelõben,
• részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben.

Szûrõvizsgálat
Az oktatási-nevelési intézményekben a tanulók egészségi állapotának szûrése, követése az Iskola-egészségügyi Szolgálat feladata. Az alapszûrések az erre vonatkozó módszertani irányelvek szerint történnek, az ún. index osztályokban (2-4-6-8. évfolyamok)
A szûrõvizsgálat elemei:
• testtömeg és testmagasság mérése (elhízás, kóros soványság)
• mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, gerincferdülés…)
• vérnyomásmérés (magas vérnyomás)
• szív és tüdõ vizsgálata
• látásvizsgálat (látásélesség, kancsalság)
• fogbetegségek szûrése (fogszuvasodás, szabálytalan fogazat)
• színlátás vizsgálata (színtévesztés, színvakság)
• golyva szûrése tapintásos módszerrel,
• hallásvizsgálat (halláskárosodás kiszûrése)
• bõr és bõr alatti kötõszövet, szõrzet vizsgálata
• manuális hasi vizsgálat etc.

Korrekciós gondozás
Az orvosi vizsgálatok során kiszûrésre kerül az egészségileg veszélyeztetett gyermek, majd beutalóval szakorvosi vizsgálatra küldjük. Nagyon fontos, hogy a diákok minél hamarabb keressék fel a szakrendelõt és a kapott szakorvosi leletet juttassák az iskolaorvosi rendelõbe.
A vizsgálati eredmények alapján gondozásba vesszük a tanulót, nyomon követjük egészségi állapotának változását.

Tetvesség elleni védekezés: Tájékoztató tetvesség elleni védekezésrõl

Ellátási formák:
– baleset, sérülés esetén elsõsegélynyújtás,
– akut panaszok (láz, hasmenés, hányás, stb.) elõfordulásakor betegvizsgálat,
– szakorvosi vizsgálatra beutalás,
– szükség esetén gyógyszerek felírása,
– helyszíni gyógyszeres kezelés,
– vérnyomásmérés,
– orvosi tanácsadás lelki és egészségügyi problémák esetében.
Az ellátáshoz TAJ- kártya megléte szükséges.