Egészségügyi ellátás

Egészségügyi ellátás

Iskola-egészségügyi ellátás

kismaci

Orvosi rendelés:

Dr. Vörös Baranyi Mária gyermek és iskolaorvos

Hétfő, kedd, szerda és péntek: 7:30 – 13:00
Szükség esetén hívható telefon: (62) 343-353

Rapavi Endréné ifjúsági védőnő

Védőnő rendelkezésre állási ideje

Hétfőtől péntekig 7:30 – 15:30
Telefon: (62) 343-353
e-mail: rapavi.endrene@med.u-szeged.hu

Dóra Gabriella alsó tagozatos védőnő

Védőnő rendelkezésre állási ideje

Szerda:8:00 – 16:00
Telefon: (62) 343-353
e-mail: dora.gabriella@med.u-szeged.hu

 

Iskola-egészségügyi ellátás

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendszerét, gyakorlatát – a teljes gyermeki közösségre vonatkozóan – az iskola biztosítja.

Az iskola egészségügyi alapellátás a következő jogszabályok alapján történik:
• 49/2004. ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról
• 26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
• 51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról.
Az iskola egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett munkaterv szerint történik.
A jogszabályba foglalt szűrővizsgálatok évente történnek, az iskola orvosi rendelőben. Amennyiben a gyermek jogszabályban előírt szűrővizsgálata elmarad, azt jelezni kell a gyermek házi gyermekorvosa, illetve a Gyermekjóléti Központ felé.
FÕ CÉL: A MEGELŐZÉS

Feladataink közé tartozik:
A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében, valamint környezet-egészségügyi feladatok megoldása.
Részletesen:
• a tanulók orvosi vizsgálata és a fokozott ellenőrzésre szorultak gondozásba vétele
• testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
• ambuláns betegellátás az iskolaorvosi rendelőben,
• részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben.

Szűrővizsgálat
Az oktatási-nevelési intézményekben a tanulók egészségi állapotának szűrése, követése az Iskola-egészségügyi Szolgálat feladata. Az alapszűrések az erre vonatkozó módszertani irányelvek szerint történnek, az ún. index osztályokban (2-4-6-8. évfolyamok)
A szűrővizsgálat elemei:

 • testtömeg és testmagasság mérése (elhízás, kóros soványság)
  • mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, gerincferdülés…)
  • vérnyomásmérés (magas vérnyomás)
  • szív és tüdő vizsgálata
  • látásvizsgálat (látásélesség, kancsalság)
  • fogbetegségek szűrése (fogszuvasodás, szabálytalan fogazat)
  • színlátás vizsgálata (színtévesztés, színvakság)
  • golyva szűrése tapintásos módszerrel,
  • hallásvizsgálat (halláskárosodás kiszűrése)
  • bőr és bőr alatti kötőszövet, szőrzet vizsgálata
  • manuális hasi vizsgálat etc.

Korrekciós gondozás

Az orvosi vizsgálatok során kiszűrésre kerül az egészségileg veszélyeztetett gyermek, majd beutalóval szakorvosi vizsgálatra küldjük.

Nagyon fontos, hogy a diákok minél hamarabb keressék fel a szakrendelőt és a kapott szakorvosi leletet juttassák, az iskolaorvosi rendelőbe.

A vizsgálati eredmények alapján gondozásba vesszük a tanulót, nyomon követjük egészségi állapotának változását.

Tetvesség elleni védekezés: Tájékoztató tetvesség elleni védekezésről

Az ellátáshoz TAJ- kártya megléte szükséges.