Alapítvány

alapitvany_fejlec

“A Ságváris nebulókért” Alapítvány

adószám: 19084200-1-06
számlaszám: 11102302-19084200-10000001
e-mail: altalanos.iskola.gyakg@szte.hu

Az alapítvány kuratóriuma

elnök:
Dr. Maklári-Klekner Szabolcs Péter szülõ
tagok: Czeglédi Tamás tanár
Fakan Csaba tanító
Sándorné Dr. Kérchy Anna Boglárka szülõ
Meszlényiné Nagy Gabriella szülõ
 ülésezés: havonta
elérés:
nevelőtestületi tagokon keresztül

1992-ben hozta létre tantestületünk a “JATE Gyakorló Általános Iskola Diákjaiért” nevű alapítványt, hogy még jobb hátteret teremtsen az idegen nyelvek tanulásához, anyagilag is segítse a csereutakat, a tantárgyi és sport versenyeken való részvételt. A későbbiekben nem csak a neve (új neve: “A Ságváris Nebulókért”) változott meg, hanem – az iskola jelenlegi gazdasági lehetőségeit is figyelembe véve – az egyik legfontosabb támogatási területe az eszközbeszerzés, az épület berendezésének felújítása lett. Alapítványunk legfõbb bevételi forrása az adók 1%-a, ezért kérjük látogatóinkat, hogy adójuk 1%-ával támogasson bennünket. Köszönjük.

Az alapítvány céljai

Gyermekeink iskolai életének jobbítása érdekében a következő célok megvalósítását tekintjük fõ feladatunknak:

  • Az iskola korszerű működésének elősegítése berendezések, eszközök vásárlásával
  • Tankönyvek, idegennyelvi könyvek vásárlásával támogatni az idegennyelvi képzést
  • Szociálisan rászoruló gyerekek erdei iskolában történő részvételének támogatása
  • Szociálisan rászoruló gyerekek iskolai programokban való részvételének támogatása
  • Országos tanulmányi versenyeken résztvevő diákjaink támogatása
  • Országos hírnevet szerzett tollascsapatunk támogatása
Dr. Maklári-Klekner Szabolcs Péter
                                                                                        kuratóriumi elnök

A kuratórium szívesen fogad és vár minden kezdeményezést, javaslatot, segítséget vagy kérést, igényt.

Pályázati adatlapok letöltése

Az Alapítvány Kuratóriuma kér minden pályázót, hogy az alább letölthető adatlapok valamelyikének kitöltésével nyújtsa be támogatási kérelmét. Kinyomtatott pályázati adatlap az iskola irodájában is kérhető. A jövőben a kitöltött adatlap benyújtása nélkül pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

A pályázatokat kinyomtatva – eredeti aláírással – kell beadni.

Pályázati adatlap:  gépi kitöltéshez  kézi kitöltéshez

Szociális alapú pályázati adatlap:  gépi kitöltéshez  kézi kitöltéshez

Dr. Maklári-Klekner Szabolcs Péter
                                                                                       kuratóriumi elnök
kifestos_gyerekek