Alapítvány

“A Ságváris nebulókért” Alapítvány

adószám: 19084200-1-06
számlaszám: 11102302-19084200-10000001
e-mail: iskola@sgyak.u-szeged.hu

 

1992-ben hozta létre tantestületünk a “JATE Gyakorló Általános Iskola Diákjaiért” nevû alapítványt, hogy még jobb hátteret teremtsen az idegen nyelvek tanulásához, anyagilag is segítse a csereutakat, a tantárgyi és sport versenyeken való részvételt. A késõbbiekben nem csak a neve (új neve: “A Ságváris Nebulókért”) változott meg, hanem – az iskola jelenlegi gazdasági lehetõségeit is figyelembe véve – az egyik legfontosabb támogatási területe az eszközbeszerzés, az épület berendezésének felújítása lett. Alapítványunk legfõbb bevételi forrása az adók 1%-a, ezért kérjük látogatóinkat, hogy adójuk 1%-ával támogasson bennünket. Köszönjük.

Az alapítvány céljai

Gyermekeink iskolai életének jobbítása érdekében a következõ célok megvalósítását tekintjük fõ feladatunknak:

  • Az iskola korszerû mûködésének elõsegítése berendezések, eszközök vásárlásával
  • Tankönyvek, idegennyelvi könyvek vásárlásával támogatni az idegennyelvi képzést
  • Szociálisan rászoruló gyerekek erdei iskolában történõ részvételének támogatása
  • Szociálisan rászoruló gyerekek iskolai programokban való részvételének támogatása
  • Országos tanulmányi versenyeken résztvevõ diákjaink támogatása
  • Országos hírnevet szerzett tollascsapatunk támogatása
Dr. Törõcsik Tamás
kuratóriumi elnök

Az alapítvány kuratóriuma

elnök:
Dr. Törõcsik Tamás szülõ
tagok: Kállai Csaba tanár
Fakan Csaba tanító
Dr. Blazovich László szülõ
Dr. Katonáné Papp Éva szülõ
ülésezés: havonta
elérés:
nevelõtestületi tagokon keresztül
A kuratórium szívesen fogad és vár minden kezdeményezést, javaslatot, segítséget vagy kérést, igényt.

Pályázati adatlapok letöltése

Az Alapítvány Kuratóriuma kér minden pályázót, hogy az alább letölthetõ adatlapok valamelyikének kitöltésével nyújtsa be támogatási kérelmét. Kinyomtatott pályázati adatlap az iskola irodájában is kérhetõ. A jövõben a kitöltött adatlap benyújtása nélkül pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

A pályázatokat kinyomtatva – eredeti aláírással – kell beadni.

Pályázati adatlap:  gépi kitöltéshez       kézi kitöltéshez

Szociális alapú pályázati adatlap:  gépi kitöltéshez       kézi kitöltéshez

Dr. Törõcsik Tamás
kuratóriumi elnök