GEOMATECH Szegeden

GEOMATECH Szegeden!

Geomatech 1

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2016 őszén 1.700.000,- Ft-os támogatást nyert az NTP-MTTD-16-0259-es kódszámú, „GEOMATECH SZEGEDEN!” című projekt megvalósítására.

A tehetséggondozó program fő célja az volt, hogy az érdeklődő diákok a technológia újdonságaival megismerkedve olyan meghatározó élményben részesüljenek, melynek során elsajátíthatják a természettudományos és műszaki gondolkodásmód alapjait, s amely további motivációt jelenthet számukra a műszaki-, természettudományos, matematika és informatika ismeretekkel való további foglalkozásra. További fontos célunk volt, hogy a diákok megismerkedjenek a problémaorientált megoldási módokkal, amelyek több iskolai tantárgyban megjelenő ismeret alkalmazását igénylik és közel állnak valós problémák megoldásához vagy elemzéséhez.

A projekt megvalósítása során az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola MTMI érdeklődésű diákjai részére olyan, műszaki-, természettudományokat, valamint matematikát népszerűsítő foglalkozásokat valósítottunk meg a GEOMATECH tananyagainak felhasználásával, melynek során a tehetséges diákok több tantárgyból szerzett ismeretükre és a modern digitális technológia oktatási eszközeire támaszkodhattak.

Játékos, kísérletező csapatmunkában végezhető módszertant alkalmaztunk a problémák megoldásához, s mindehhez a digitális technika vívmányait hívtuk segítségül: a projekt megvalósítása során mobiltelefonnal végezhető kísérletek, a 3D-s nyomtatással való ismerkedés és interaktív tananyagokkal való foglalkozás is szerepelt.

Tanulmányutat szerveztünk a kecskeméti Mercedes gyárba, melynek meglátogatásával a diákok további motivációt meríthettek a műszaki pályaválasztáshoz és orientációhoz.

A „GEOMATECH SZEGEDEN!” című projekt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

NTP logók egyben