Egyedi eljárás fogyatékkal élők számára

 • A 79/2006.(IV.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott módon igazolt fogyatékosság esetén a fogyatékkal élő jelentkező a vizsgaközponthoz vagy vizsgahelyéhez benyújtott írásos kérelem alapján egyedi eljárással vizsgázhat, amennyiben minden egyes vizsgarészben a feladatot/feladatokat a nyelvvizsgáztatást szabályozó 137/2008.(V.16) kormányrendeletnek megfelelően teljesíteni tudja.
 • Súlyosan hallássérült vagy siket jelölt szóbeli vizsgára nem jelentkezhet, mivel fogyatékossága következtében a hallott szöveg értését mérő feladatokat nem tudja teljesíteni.
 • Az egyedi eljárásra irányuló kérést a jogszabályi és a vizsgahelyszín lehetőségei adta keretek között személyre szabottan kezeljük, legyen szó akár látás-, vagy hallássérült, mozgáskorlátozott, ill. egyéb problémával (diszlexia, diszgráfia, stb.) élő jelentkezőről. Egyedi eljárási kérelmet a jelentkezéssel egyidőben (a vizsga szervezése miatt), de legkésőbb az első vizsgaalkalom előtt 14 nappal tudjuk figyelembe venni. A benyújtott kérvényt a hozzá csatolt szakvélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, melynek eredményéről a jelentkező írásban értesítést kap. Az egyedi eljárás során az alábbiak biztosíthatók:
  • Többletidő a vizsgán, ami a feladatok megoldására adott időn felül legfeljebb 30% lehet.
  • A vizsga nem csoportos, hanem egyéni bonyolítása, melynek során az egyedi körülmények biztosíthatók (gépi hang helyett felolvasás, Braille írógép használata, speciális nagyítókészülék alkalmazása, stb.).
  • Az orvosi szakvéleményben megfogalmazott diszlexia-diszgráfia következményének betudható helyesírási hibák figyelmen kívül hagyása a dolgozat értékelésekor.
  • Számítógép használata az írásbeli vizsgán a mozgásukban korlátozott vizsgázóknak, ill. minden olyan esetben, amikor a vizsgázó írásképe olyan mértékben lenne rendezetlen vagy nehezen olvasható, hogy az már az értékelést is gátolná. Saját számítógép használata csak abban az esetben engedélyezett, ha azon korlátozott számban telepíthető speciális program (pl. szövegfelolvasó) van.
  • Diszlexiás, diszgráfiás vizsgázó esetén – a vonatkozó szakmai ajánlások figyelembe vételével – egyedileg szerkesztett vizsgaanyag (betűtípus, elrendezés stb.).
  • Egyedi eljárási kérelem letöltése (kattints a linkre)