NTP-MTTD-20-0069

ntp_logo_color-630x210

A Szegedi Tudományegyetem 1.320.000,- Ft támogatást nyert az NTP-MTTD-20-0069 számú, „Ismerd meg a természetet és keltsd életre a digitális világban!” című projekt megvalósítására.

A program az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai számára kínált magas szintű, komplex természettudományos és digitális tehetséggondozási lehetőséget.

A program keretein belül megvalósult szakköri foglalkozások, vadasparki, füvészkerti foglalkozások, online és jelenléti alkalmakon megszervezett projekteken és a szülőkkel közösen lebonyolított zárófoglalkozás során tanulóink természeti tehetségterületi fejlesztése mellett gondolkodásuk, problémamegoldásuk fejlesztése, az együttműködésük és a kreativitásuk fejlesztése is megvalósult. Az online tér, mely napjainkban külön szerepet kapott, új elemmel egészítette ki a megvalósítást. Ez a digitális eszközök biztos használatát igényelte. A digitális kompetencia célzott fejlesztése is fontossá vált, így az alsó tagozaton a digitális technológia, kultúra életkori sajátosságokhoz illeszkedő, tevékenység- és élményközpontú tanulása és alkalmazása is előtérbe került. A játékos tevékenységek során fejlődött logikai gondolkodásuk és a programozáshoz szükséges képességeik.

A program fő elemei az élmény, alkotás és a felfedezés voltak, melyeket a rendkívüli helyszínek és az élő állatok megfigyelése, kísérletek elvégzése, bemutatása, robotok építése, programozása biztosított. A tanulók természetes kíváncsiságát, megismerési vágyát kihasználva ismerkedtünk meg környezetünk élővilágával, környezeti problémákkal és ezek megoldását segítő robotok megtervezésével.

A szakköri foglalkozások megvalósítása során a természetben zajló folyamatok megismerése mellett a kísérletek elvégzésével, megfigyelésével a tanulóknak lehetőségük nyílt tájékozódni a környezeti problémákról, és alkalmuk volt a különböző információk közötti kapcsolatok meglátására. A foglalkozások fontos eleme volt, hogy gyakorolhattuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatot, a problémaészlelést és megoldáskutatást, együttműködést. A tanulók kísérleteztek levegővel, vízzel. A foglalkozások segítették a környezet és a környezetben zajló jelenségek tanulmányozását, megértését, a tanult információk gyakorlati alkalmazását. Az online eszközök és online információszerzési lehetőségeket felhasználva a kutatómunka után az ismert programnyelvek segítségével környezetvédelmi problémák megoldására javasoltak megoldásokat. Robotokat építettek és programoztak: ügyességi és gyorsasági feladatok elvégzésére, az erdőtüzek okozta károk rehabilitálására, helyreállítására, a szelektív hulladékgyűjtést segítő szemétválogatásra, az elektromos autók, buszok gazdaságos, gyors töltésére töltőrobotot.

Az elkészített projekteket, maketteket az interaktív projektnapon a szülőknek is bemutatták a csapatok. A projektekről angol nyelvű rövidfilmeket készítettek. A filmeken a csapatok ismertették a problémát, megoldási javaslatukat, amivel foglalkoztak. Szemléltették a robot működését és az irányításra készült programot.

8-kep 4-kep 5-kep 6-kep 7-kep 1-kep 3-kep 2-kepCSFTNM_logo-2