Ökoiskola

orokos_okoiskola_logo

Köszöntjük ökoiskolai oldalunkon!

Az iskola környezeti nevelési programja

Mit jelent az ökoiskola?

Az “öko” szócska arra utal, hogy az iskola a tevékenységét olyan módon végzi, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálja tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, a megpróbál minél kisebb károsodást okozni a az ökoszisztémának.

Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit.

A Cím elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. A munkaterv összeállításában segítségül szolgál az Ökoiskolák Kritériumrendszere, mely közel kilencven, az iskolai élet teljességét felölelő kritériumot tartalmaz. Az iskolának nem kell az összes kritériumot egyszerre teljesítenie. Mindössze huszonöt olyan kritérium van, melynek teljesítését az iskolának a Cím elnyeréséhez három éven belül kötelezően vállalnia kell.

A további kritériumok szabadon választhatóak, teljesítésüket csak hosszú távú célként kell az iskolának elfogadnia ahhoz, hogy ökoiskolává válhasson. A három éven belül vállalt kritériumokhoz az iskolának az ökoiskola munkatervében határidõt, felelõs személyt és dokumentációt kell megjelölnie. Az ökoiskola munkaterv teljesülésének ellenõrzése ezek segítségével történik, így biztosítható, hogy az Ökoiskola Cím valóban a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés terén élenjáró iskolák államilag garantált minõségjelzõje legyen, melyért érdemes az iskoláknak erõfeszítéseket tennie, és amellyel az iskola kivívhatja mind a pedagógiai szakma, mind a fenntartó elismerését, támogatását.
2009. április

A mi ökoiskolai programunk

Belvárosi iskola révén hátrányos helyzetűnek mondhatjuk magunkat. Zajos, forgalmas utcafront, pici, betonos, poros udvar a jelenlegi állapot. Négyszintes épületünk környezetében az aszfalt és a beton uralkodik. Ezeken a kedvezőtlen adottságokon nem áll módunkban változtatni, ennek ellenére a környezeti nevelésről nem mondhatunk le.

2008-ban nyertük el az Ökoiskola címet, mely még odaadóbb, elkötelezettebb nevelésre ösztönöz bennünket. Iskolánkban kiemelten fontos feladatnak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet-, és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Ennek érdekében:

  • Támogatjuk a tanulókat, hogy környezetvédelmi tárgyú pályázati felhívásokra jelentkezzenek, rajzpályázatokon, szaktárgyi versenyeken vegyenek részt.
  • A tanteremben és a folyosókon elhelyezett dekorációs célú tablók tematikáját tudatosan úgy válogatjuk, hogy legyenek közöttük olyanok, amelyek környezetünk védelmére, a természeti értékek óvására nevelnek.
  • Tantárgyanként a tananyaghoz környezeti témában kapcsolódó kiselőadásokat, tájékoztatókat tartunk, kutató-, gyűjtőmunkával egészítjük ki.
  • Az intézmény folyosóin, tantermeiben egyéb közösségi helyiségeiben “zöld szigeteket” alakítunk ki, növényekkel díszítjük az épületet, amelyeket a tanulók gondoznak.
  • Tanulmányi kirándulásokat tesznek tanulóközösségeink a környék üzemeiben, pl.: Szegedi Környezetgazdálkodási KHT Regionális Hulladéklerakó Telepre.
  • Maximálisan ki kell használnunk a belső környezetünk alakítása során valamennyi lehetőséget, hogy tanulóink megismerhessék természeti környezetük értékeit, tanulják meg azok tiszteletét, megóvásának, védelmének szabályait. A zoopedagógia fontos az ember és környezete valamint az ember és ember közötti kapcsolat alakításában. Ennek érdekében a tanulókkal gyakran kijárunk a Szegedi Vadasparkba.

Özvegy Judit
tanár