Tanév rendje

A 2020/2021. tanév TERVEZETT munkarendje

Szorgalmi idő 

  • első tanítási napja: 2020. szeptember 1.
  • utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd).
  • Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap, középfokú iskolákban 2021. április 30. (péntek)

A tanítási napok száma általános iskolában százhetvenkilenc, gimnáziumban százhetvennyolc nap.

A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart. Értesítés az első félévi eredményekről 2021. január 29-ig.

Tanítási szünetek

– őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

– téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18.(péntek) a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

– tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7.(szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat/hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A FENTIEK ALAPJÁN:

(Síszünet:) 2021. február  1.-február 5.

(DÖK)  gimn: november  22. (?)

Pályaorientációs nap (?)

Érettségi vizsgák 

A május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 3. (első vizsganap), a vége június (25) középszintű szóbelik utolsó vizsganapja, első szóbeli vizsganap (június 14.)

Országos mérések

Kompetenciamérés (2021. május 26.)

Idegen nyelvi mérés (május 19.)

Fittségi mérés (2021. január 11.-április 23.)

Témahetek

-pénzügyi és vállalkozói           március 1-5.

-digitális                                  március 22-26.

-fenntarthatósági                      április 19-23 .

Tervezett iskolai rendezvényeink

Ünnepségek:

– Tanévnyitó-

– Október 23.  (osztálykeretben)

– Szalagtűzés: 2021. január

– 2021. március 15. (Á), (G) (osztálykeretben)

– Ballagás: (G): 2021.  (?) (Á): június (?)

-Tanévzáró: (Á) június (?)

Futónapok: október (?), 2021. április (?)

Tanári kirándulás: (?)

SÁ-RA: –

Nyílt nap: (G) november  5. 16.00 óra

Karácsonyi hangverseny: (?)

Farsang, Költészet napja, Anyák napja, Erdei iskola (?)

Hangversenyek: –

Szülői értekezletek:

szeptember  9. (7.G, 9-10. évf), szeptember 16. (8.G, 11-12. évf), február 10. (?) (G)., április 14(?) . (G).

SZMK értekezletek: 

szeptember 8. 17.00 (G)

Testületi fogadóórák: –                                              –

(Ált. isk. szülőik egyéni tervezés alapján)

Nevelőtestületi értekezletek

Félévi értekezlet: 2021. január 27.                    Tanévzáró értekezlet 2021. június 29.

Egy osztályban tanító tanárok értekezletei:

  1. évfolyam: november 12. 6. évfolyam: október 8.
  2. évfolyam: október 15. 8. évfolyam: január 21. (oszt. konf)
  3. évfolyam+7.G: október 14.             10. évfolyam + 8.G: március 17.
  4. évfolyam: november 25. 12. évfolyam: január 22.(oszt konf.)

Osztályozó konferenciák:

Alsós: június 10. Felsős: június 14. Gimn: június 15.