Tanév rendje

A 2022/2023. tanév TERVEZETT munkarendje

Szorgalmi idő

 • első tanítási napja: 2022. szeptember 1.
 • utolsó tanítási napja: 2023. június 16. (péntek)
 • Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap, középfokú iskolákban 2023. május 4. (péntek)

A tanítási napok száma általános iskolában száznyolcvanhárom, gimnáziumban száznyolcvan nap.

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. Értesítés az első félévi eredményekről 2023. január 27-ig.

Tanítási szünetek

 – őszi szünet:

Nem lesz!

– téli szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő)

– tavaszi szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 12. (szerda)

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat/hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A FENTIEK ALAPJÁN:         (Síszünet:) 2023.01.30-2023.02.03.

(DÖK)  gimn: (még nem eldöntött)

Pályaorientációs nap (még nem eldöntött)

Érettségi vizsgák

 A május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 8. (első vizsganap), a vége június 30. (a középszintű szóbelik utolsó vizsganapja), első szóbeli vizsganap (június 19.)

Országos mérések

 • Kompetenciamérés
  • Bemeneti mérések: 2022.09.26. – 2022.11.30.
  • Kimeneti mérések: 2023.03.06. – 2023.06.09.
  • Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése (8. évfolyam): 2022.09.19. – 2022.10.10.
  • Fittségi mérés: feltöltés 2023.06.15-ig

 

Témahetek, témanap

 • pénzügyi és vállalkozói: 2023.03.06. – 2023.03.10.
 • digitális: 2023.03.27. – 2023.03.31.
 • fenntarthatósági: 2023.04.24. – 2023.04.28.
 • Magyar Diáksport Napja: 2022.09.30.

Tervezett iskolai rendezvényeink

 Ünnepségek:

 • Tanévnyitó szeptember 1.: 8:00 Gimnázium, 9:00 Általános Iskola)
 • Október 23.: október 22.
 • Szalagtűzés: Még nincs eldöntve
 • Március 15.: március 14.
 • Ballagás: (G): 2023.05.06.  (Á): 2023.06.17.
 • Tanévzáró: (Á) 2023.06.22.

Egyéb programok:

 • Futónapok: 2022.10.15., 2023.04.??
 • Tanári kirándulás: 2022.10.06. – 2022.10.08.
 • SÁ-RA: 2022.09.30. – 2022.10.01
 • Nyílt nap: (G) november 9. 16.00 óra
 • Karácsonyi hangverseny: december 15.
 • Farsang, Költészet napja, Anyák napja, Erdei iskola: Még nem eldöntött
 • Hangversenyek: Még nem eldöntött

Szülői értekezletek: 

 • szeptember  14. (7.G, 9. évf) 17.00
 • október 19. (G) 17.30
 • február 8. (G) 17.30
 • március 29. (G).

SZMK értekezletek: 

 • október 18. 17.00
 • február 7. 17.00
 • Még nem eldöntött

Testületi fogadóórák:

 • október 19. 16.00-17.30
 • március 29. 16.00- 17.30

(Ált. isk. szülőik egyéni tervezés alapján)

Nevelőtestületi értekezletek

 • Félévi értekezlet: 2023. január 25.
 • Tanévzáró értekezlet 2023. június 30.

Egy osztályban tanító tanárok értekezletei:

 • 5. évfolyam: december 08.
 • 6. évfolyam: október 13.
 • 7. évfolyam: október 20.
 • 8. évfolyam: január 19. (oszt. konf)
 • 9. évf (F nem, Kny igen)!+7.G: október 12.
 • 10. évfolyam + 8.G, 9.F március 22.
 • 11. évfolyam: november 16.
 • 12. évfolyam: január 18.(oszt. konf.)

Osztályozó konferenciák:

 • 8. évfolyam: még nem eldönött
 • Alsós: június 14.
 • Felsős: június 13.
 • Gimnázium: június 15.