Matos Tanár Úr Pro Progressio díjas!

A természettudományi, a műszaki és az informatika területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat, középiskolai tanárokat díjazott a BME Pro Progressio Alapítványa, amelynek legfontosabb tevékenysége – a középiskolától kezdve a doktori képzésig – az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggondozás.

2016-ban – immár nyolcadik  alkalommal – 10 középiskolai tanár és 11 középiskola kapta meg a Pro Progressio díjat ünnepélyes keretek közt.

A Műegyetem mellett működő Alapítvány kuratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező 50 év alatti tanárokat részesített elismerésben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát.

Idén iskolánk tanára Matos Zoltán is a díjazottak közé került.

Gratulálunk!

tanarok2016

OKTV második fordulóba jutottak

Fizika II. kategória

Fekete Gábor 11.A (Tóth Károly)
Kalmár Bendegúz 11.A (Tóth Károly)

Informatika II. kategória

Kálmán Ferenc Levente 12.A (Fodor Zsolt)

Olasz nyelv

Kovács Veronika 12.D (Dr. Szajbélyné Hegedűs Gizella)

Francia nyelv II. kategória

Dani Orsolya 11.F (Pignitzky Beáta )
Madarász Réka 11.F (Pignitzky Beáta)

Történelem

Kiss Lóránt László 11.C (Dr. Farkas Zoltán)
Lakatos Máté 12.C (Farkas Judit)

Magyar irodalom

Bukovinszky Alíz 12.C (Kuti Gergő)

Angol nyelv

Kalmár Bendegúz 11.A (Dr. Pukánszkyné Király Katalin)
Lőrincz Péter 12.A (Dr. Farkas Árpádné)

Felvételizőknek

A központi írásbeli vizsgák 2016. január 16-án 10 órától zajlanak. Érkezés 9:30-ra, a terembeosztás a bejáratnál megtekinthető. A vizsgázók hozzák magukkal diákigazolványukat vagy személyi igazolványukat. A vizsgán csak író- és rajzeszközöket lehet használni.
A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése 2016. január 27-én 8:00-16:00.
Észrevétel beadása a javításhoz 2016. január 28-án 16:00 óráig.
Az eredményeket tartalmazó értékelő lapok átvehetők 2016. február 1-én, 2-án, 3-án és 4-én 12:00-16:00 óra között a gimnázium titkárságán.