Petőfi 200

Iskolánk vendége volt Tóth Péter Lóránt, a magyar kultúra lovagja.
„Ő Magyarországon az az ember, tanár, Pro Cultura Hungarica-díjas versvándor, aki 2010 óta százezernél több anyaországi és határon túli magyarnak tolmácsolta többek között József Attila, Radnóti Miklós, Arany János, Petőfi Sándor életét és verseit. Így óvta, őrizte anyanyelvünket. Tette mindezt Prágától Zágrábig, Beregszásztól Székelykevéig, Ottawától Szentpétervárig: iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban, és templomokban. Így segítve, hogy a magyar szó, a magyar vers eljuthasson a szórvány és diaszpóra területekre is. ”
Az előadással a Petőfi 200 évfordulóról szerettünk volna méltóként megemlékezni. A tanár úr előadásának köszönhetően magas szintű irodalmi élményben részesültek diákjaink. Köszönjük a Nemzeti Tehetség Központnak az előadás támogatását.
Szervező tanár: Dr. Tóthné Nagyistók Katalin

Alkotmánybíroságon jártunk

Az Alkotmánybíróságon jártak iskolánk diákjai március 24-én. Az intézménylátogatás során személyesen is találkoztak az Alkotmánybíróság elnökével Dr. Sulyok Tamással, valamint megismerték az Alkotmánybíróság munkáját, alkotmánybírók feladatait.
Köszönjük iskolánk egykori diákjainak, Dr. Kelemen Blankának, Dr. Sulyok Mártonnak, Jáger Balázsnak, hogy megvalósulhatott ez a különleges program.