Beiskolázás az általános iskolában

A 2018/2019. tanévre vonatkozóan az általános iskolai beiratkozás időpontjai a következők:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00
2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 • tartózkodási hely igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy
  • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel) vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (letölthető az iskola honlapjáról: www.gyakg.u-szeged.hu)
 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (letölthető az iskola honlapjáról: www. gyakg.u-szeged.hu)
  • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
  • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés)
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára (letölthető az iskola honlapjáról: www. gyakg.u-szeged.hu)
 • TAJ kártya
 • NEK (nemzeti egységes kártyarendszer) azonosító diákigazolványhoz  (kormányhivatalban igényelhető)

Beitratkozás 2018/2019 tanévre
Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
Nyilatkozat gyermekfelügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásról