Felvételi eredmények

A 2023/2024. tanévre felvett tanulók listája tagozatonként:

Valamennyi tanuló (felvett és elutasított) levélben, postai úton kap értesítést a felvételi eredményről.
Amennyiben a tanuló nem nyert felvételt gimnáziumunkba, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. §-ának (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhetnek.
A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójának, a Szegedi Tudományegyetem rektorának címezve, az iskola igazgatójának lehet benyújtani 2023., május 12-ig.