Természettudományos orientált, emelt szintű biológia tantervű osztály (0005)

Felvehető létszám: 30 fő

Ebben az osztályban a biológia, fizika és kémia tantárgyakat magasabb óraszámban tanítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a természettudományos gondolkodás fejlesztésére, a kísérleti tapasztalatszerzésen alapuló tanulásra. Mindhárom tantárgyból csoportbontásban heti rendszerességgel laboratóriumi gyakorlatokat tartunk. Biológiából és még egy választott tantárgyból felkészítjük a tanulókat az emelt szintű érettségire. Javasolt továbbtanulási irányok: orvos, gyógyszerész, műszaki pályák, és egyéb természettudományos szakirányok. Biológiából és előzetes választás alapján fizikából vagy kémiából szóbeli felvételi vizsgát tartunk.
Elérhető felvételi pontszámok:
A központi matematika és magyar nyelv írásbeli vizsgán 50-50 pont érhető el. Az általános iskolában kapott 7. év végi és 8. félévi osztályzatok alapján 50 pont (magyar, matematika, biológia, fizika és kémia tantárgyakból), míg a szóbeli felvételi vizsgán 50 pont szerezhető.
Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán a természettudományos osztályba: A tanulók egy tételt húznak biológiából, és egyet fizikából vagy kémiából (az előzetes választásuk alapján). Minden tétel tartalmazni fog néhány egyszerű mértékegység-átváltást is. Rövid felkészülés után szóban kell kifejteni a tételek kérdéseire a választ a felvételi bizottság előtt. A pontozás: biológia: 30 pont, fizika vagy kémia: 15 pont, átváltások: 5 pont. A szóbeli vizsgára a tanuló hozzon magával tollat és számológépet!
A szóbeli felvételi vizsga anyaga: Biológiából a 7. osztályban és a 8. osztály első fél-évében tanult tananyagrészek. Részletes tematikát és mintatételt az iskola honlapján teszünk közzé. Fizikából a mechanika, hőtan és elektromosság fejezeteiből szerepelhet alapvető törvények ismertetése, fontosabb fogalmak meghatározása, egyszerű jelenségek értelmezése, közismert eszközök működésének bemutatása, illetve rövid gondolkodtató kérdések. Kémiából az atomok, periódusos rendszer, kötések, reakciók téma-körének ismerete. Egyszerűbb számítások elvégzése az oldatok tömegszázalékos össze-tételével kapcsolatban, illetve az anyagmennyiség – moláris tömeg – tömeg – Avogadro szám témakörben.
Ha a felvételi pontszámok között egyenlőség van, a következő preferencia-sorrend érvényes: 1. szerzett összes, 2. szerzett szóbeli, 3. szerzett matematika, 4. biológia, fizika és kémia jegyek össze-ge, 5. szerzett magyar nyelv, 6. hozott matematika

Biológia témakörök

Kémia és fizika felvételi tematika biológia osztályba

Mintatétel_ biológia