MTM (Műszaki , Természettudományos, Matematika) Informatika orientált tantervű csoport (0003)

Felvehető létszám: 15 fő

Azoknak a diákoknak ajánljuk ezt az osztályt, akiknek még nincs konkrét elhatározása az egyetemi továbbtanulási irányról, de érdeklődési körüktől nem állnak távol az MTMI (műszaki, természettudományos, matematikai, informatikai) területek. Szívesen tanulnának az átlagos gimnáziumi képzésnél több matematikát és fizikát, megismerkednének a digitális technológiák alapjaival, szeretnének betekintést nyerni a programozás világába, bekapcsolódnának gyakorlati problémák megoldásába, projektek megvalósításába.
A tanulmányok során négy tanéven keresztül emelt szinten tanulják a matematikát, hetente két órában laboratóriumi gyakorlatok formájában fizikai, elektronikai, informatikai, digitális technológiákhoz kapcsolódó – mikrovezérlők, 3D tervezés és nyomtatás, számítógépes mérés, stb. – foglalkozásokon vesznek részt. A tanulók meg-felelő alapot kapnak ahhoz, hogy emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek matematika és digitális kultúra tárgyakból. A 11. évfolyamtól lehetőség van egy másik tantárgyból emelt szintű érettségire előkészítő csoportba jelentkezni, és a választott tantárgyat magasabb óraszámban tanulni: pl. fizika, kémia, földrajz, történelem, stb.
Ez az osztály elsősorban a következő továbbtanulási irányok esetén nyújt magas szín-vonalú felkészítést: matematika, fizika, informatika, műszaki felsőoktatás, közgazdasági felsőoktatás, természettudományos kutatói pályák.

Elérhető felvételi pontszámok:
Matematika írásbeli: 66 pont, magyar nyelv írásbeli: 34 pont, általános iskolai eredmények: 40 pont (7. osztály év végi és a 8. osztály félévi, matematika, fizika, digitális kultúra, és egy szabadon választott, nem készségtárgy.), szóbeli: 60 pont.

Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán:
Matematika: Algebrai alapismeretek, egyszerű egyenletek szöveg alapján való megalkotása és megoldása. Kombinatorikai alapismeretek. Számrendszerek, átváltások. Síkgeometria alapfogalmai.
Fizika: Mértékegységek használata, átváltása. A mechanika és az elektromosságtan alap-jai, az ehhez kapcsolódó fontosabb fizikai mennyiségek és jelenségek értelmezése.
Digitális kultúra: Algoritmusok végrehajtása, értelmezése, kiegészítése, ezek írása mondat-szerűen vagy blokk programozási nyelven.
A felvételin egy tételt húz a tanuló, amely három részből áll. Tartalmaz egy-egy gyakorlatorientált matematika, illetve fizika kérdést (20+20 pont), és egy problémamegoldó készséget igénylő feladatot (20 pont).
Ha a felvételi pontszámok között egyenlőség van, a következő preferencia-sorrend érvényes: 1. szerzett matematika, 2. szóbeli eredmény

Digitális kultúra szóbeli felvételi mintafeladatok