Humán orientáció, történelem -intenzív angol nyelvi képzéssel (0008)

Felvehető létszám: 15 fő

Ebbe az osztályba a történelem tárgy iránt különösen érdeklődő tanulókat várjuk, akik emelt óraszámban fogják tanulni a történelmet és az angol nyelvet.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik korábban már tanulták az angol nyelvet.

Elérhető felvételi pontszámok:
Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmé-nyek: 50 pont (7. osztály év végi, 8. osztály félévi jegyei: történelem duplázva magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv), történelem szóbeli: 50 pont.
A képzés célja: felkészíteni a tanulókat a kétszintű érettségi vizsga követelményeire. Ta-nulóink nem csupán az általános műveltség alapjait szerzik meg, hanem olyan képessé-geket is, amelyek alkalmassá teszik őket az önművelésre, szert tesznek megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képesek ismereteik rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására, felkészülnek a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmá-nyok megkezdésére.

Felvételi követelmények történelem szóbeli vizsgán:
A felvételin alapvető követelményt jelentenek a 2020-as NAT-ban Történelem és állampolgári ismeretek műveltségi területen kijelölt fejlesztési feladatok és a kerettanterv általános iskolára meghatározott történelem szaktárgyi tananyaga. Az iskola a honlapján nyilvánosságra hozott felvételi tájékoztatóban megjelöli azt a 30 db témakört (10 db egyetemes történelem + 20 db magyar történelem), amelyekből egy altémát húz ki a diák. Az altéma bemutatása mellett, egy ahhoz az altémához kapcsolódó forrásfeldolgozásra épülő, kompetenciaalapú feladatot kap a diák.

Ha a felvételi pontszámok között egyenlőség van, a következő preferencia-sorrend érvényes: 1. szerzett összes, 2. szerzett szóbeli, 3. szerzett összes (matematika és magyar nyelv).

Felvételi_tájékoztató_történelem MEGÚJULT

Mintafeladat_tortenelem_2023_24
.