Hat évfolyamos gimnáziumi osztály nyelvi orientációval (0009)

Felvehető létszám: 26 fő

Szükséges előképzettség: alapfokú angol nyelvtudás
Ebbe az osztályba olyan diákok jelentkezését várjuk, akiknek célja, hogy a 12. év végére olyan felsőfokú nyelvtudás birtokában legyenek, amely nemzetközi szinten is megállja a helyét, és képessé teheti őket arra, hogy az angol nyelvet akár egyetemi tanulmányaik alatt is alkalmazzák. Az angol mellett 9. évfolyamtól a kötelezően választható 2. idegen nyelv oktatása szintén magasabb óraszámban történik.

Elérhető felvételi pontszámok:
Matematika írásbeli: 60 pont, magyar nyelv írásbeli: 60 pont, általános iskolai eredmé-nyek: 40 pont (5. osztály év végi és a 6. osztály félévi magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, történelem, angol nyelv), szóbeli elbeszélgetés: 40 pont

A szóbeli elbeszélgetés két részből áll:

a) egy anyanyelvi feladatsor megoldása (ezt a felvételi bizottság magyar nyelv és irodalom szakos tanárai értékelik)
A kérdések, a kerettantervnek megfelelően felölelik a helyesírás, a szófajtan, az alaktan, a hangtan 6. évfolyamon félévig elvárható ismeretanyagát.
b) és egy társalgásból és képleírásból álló kötetlen angol nyelvű beszélgetés, amely az alábbi témaköröket érintheti:
a) Bemutatkozás (introduce yourself)
b) A családod (your family)
c) Az otthonod (your home)
d) Napirend (daily routine)
e) Az iskolád (your school)
f) Öltözködés (clothes)
g) Időjárás, évszakok (weather, seasons)
h) Hobbi, szabadidős tevékenységek (hobbies, freetime activities)
i) Állatok, kisállatok (animals, pets)
j) Utazás, nyaralás (travelling, holiday)

Ha a felvételi pontszámok között egyenlőség van, a következő preferencia-sorrend érvényes: 1. központi írásbelin elért eredmény, 2. szóbeli elbeszélgetésen elért eredmény, 3. általános iskolából hozott pontok, 4. központi magyar nyelv eredmény.

Hat évfolyamos témakörök és mintafeladatok