Emelt szintű fizika csoport (0002)

Felvehető létszám: 15 fő

Az emelt szintű fizika csoportunkban folyó képzés a természettudományos gondolko-dásmód elsajátítását, fejlesztését, illetve a műszaki, egészségügyi felsőoktatásban való to-vábbtanulásra történő felkészítést szolgálja. A fizika elsajátításához szükséges alapok megszerzése érdekében matematikából is többletórát biztosítunk az ide felvételt nyert tanulóinknak.
Elérhető felvételi pontszámok:
Matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai eredmé-nyek: 50 pont (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika és egy idegen nyelv, 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei alapján), fizika szóbeli: 50 pont.

Felvételi követelmények: a fizika szóbelin szereplő témák: testek egyenes vonalú mozgása, a dinamika alapjai, munka és energia, nyomás, nyugvó folyadékok, halmazál-lapot-változások, egyenáramú áramkörök. A kérdések az említett témákhoz kapcsolódó fogalmakra, jelenségekre, egyszerű eszközökre, kísérletekre, egyszerű számolásos felada-tokra, illetve mértékegységek átváltására vonatkoznak. Részletesebb tematika a honlapról letölthető.
Ha a felvételi pontszámok között egyenlőség van a következő preferencia-sorrend érvényes: 1. szerzett szóbeli, 2. szerzett matematika, 3. szerzett magyar nyelv.

Fizika_minta_tetel_2024_25

Fizika_szobeli_tematika_2024_25