Kompetenciamérés

Kompetenciamérések

 

A kompetenciamérés keretében a tanulók egy tesztfüzet feladatait oldják meg.

A tesztek a 4. évfolyamon nem tantárgyi ismereteket, hanem sok év alatt fejlõdõ alapkészségeket, képességeket (írás, olvasás, számolás, gondolkodás) mérnek. A 6. és 8.. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérõ feladatokból állnak, amelyek elsõsorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását, hanem a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

Az olvasás-szövegértés tesztfüzetekben a diákok életkori sajátosságainak megfelelõ, különbözõ hosszúságú, mûfajú és elrendezésû szövegek, olvasmányok találhatók. A matematika tesztben szereplõ feladatok többsége a mindennapi életben felmerülõ problémákból indul ki, helyes megoldásukhoz a matematikai gondolkodásra épülõ következtetéssel juthat el a válaszadó.

A tesztek kitöltését követõen a tanulók egy Tanulói kérdõívet is kapnak, amelyet szüleikkel együtt tölthetnek ki otthon. A kérdõív a tanuló jellemzõit és családi körülményeit méri fel. Az így nyert adatok minden tanuló esetében közvetlenül összekapcsolhatók a teszteredményekkel, amelyek így a tanulók jellemzõi és családi hátterének ismeretében elemezhetõk. Az adatfelvételt egy Iskolai és egy Telephelyi kérdõív egészíteti ki, amelyek az iskola jellemzõirõl, az intézmények oktatási körülményeirõl gyûjt információkat. A kérdõívek segítségével nyert adatok lehetõvé teszik, hogy az iskolai átlagteljesítményeket az iskolai viszonyok és a tanulói jellemzõk figyelembevételével értékeljük.

A kompetenciamérés eredményeirõl készült elemzések, összehasonlítások:

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2015.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2015.

Intézményi jelentés összefoglalás 2015.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2015.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2015.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2015.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2015.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2014.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2014.

Intézményi jelentés összefoglalás 2014.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2013.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2013.

Intézményi jelentés összefoglalás 2013.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2013.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2013.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2013.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2013.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2012.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2012.

Intézményi jelentés összefoglalás 2012.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2012.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2012.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2012.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2012.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2011.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2011.

Intézményi jelentés összefoglalás 2011.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2011.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2011.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2011.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2011.

 

Intézményi jelentés 6. évfolyam 2010.

Intézményi jelentés 8. évfolyam 2010.

Intézményi jelentés összefoglalás 2010.

Telephelyi jelentés 6. évfolyam 2010.

Telephelyi jelentés 8. évfolyam 2010.

Telephelyi jelentés Tanulási környezet 2010.

Telephelyi jelentés Összefoglalás 2010.

Szövegértés, matematika – 8. évfolyam – 2009
Szövegértés, matematika – 6. évfolyam – 2009
Intézményi összefoglaló jelentés- 2009

Szövegértés, matematika – 8. évfolyam – 2008
Szövegértés, matematika – 6. évfolyam – 2008

Szövegértés – 8. évfolyam – 2007
Matematika – 8. évfolyam – 2007

Szövegértés – 8. évfolyam – 2006
Matematika – 8. évfolyam – 2006

Az elõzõ évek kompetenciaméréseinek tesztfüzetei és a megoldókulcsok az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztályának honlapjáról letölthetõk (Felmérések, évszám).