Tanév rendje

Tanév rendje
A 2018/2019. tanév TERVEZETT munkarendje

Szorgalmi idő:

 • első tanítási napja: 2018. szeptember 3.
 • utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek).
 • Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap, középiskolákban 2019. május 2.  (csütörtök)

A tanítási napok száma általános iskolában száznyolcvan, gimnáziumban százhetvenkilenc nap.

A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Értesítés az első félévi eredményekről 2019. február 1-ig.

Tanítási szünetek

– őszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

– téli szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.(péntek) a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

– tavaszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 24.(szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt/hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A FENTIEK ALAPJÁN:

 • (Síszünet:) 2019. február 3.-február 7.
 • (DÖK)  gimn: november  23. (?)
 • Pályaorientációs nap (?)

Érettségi vizsgák

A május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 6. (első vizsganap), a vége június 28. (középszintű szóbelik utolsó vizsganapja, ELSŐ SZÓBELI VIZSGANAP: JÚNIUS 17.)

Országos mérések

 • Kompetenciamérés (2019. május 29.)
 • Idegen nyelvi mérés (2019. május 22.)
 • Fittségi mérés (2019. január 9. – április 26.)

Témahetek

 • Pénzügyi és vállalkozói: február 25. – március 1.
 • Digitális: április 8-12.
 • Fenntarthatósági: március 18. – március 22.

Tervezett iskolai rendezvényeink

Ünnepségek:

 • – Tanévnyitó- 2018. szeptember 3.
 • – Október 19.  (G).
 • – Szalagavató: 2019. január 12. (SZOMBAT)
 • – 2019. március 14. (Á), (G)
 • – Ballagás: (G): 2019. május 4. (SZOMBAT) (Á): június 15. (SZOMBAT)
 • -Tanévzáró: (Á) június 20.(?)

Futónapok:

 • október 13. (MUNKANAP)
 • 2019. április ?. (2018. december 15. helyett)

További programok:

 • Tanári kirándulás: szeptember 27-30.
 • SÁ-RA: szeptember 21-22.
 • Nyílt nap: (G) november 7. 16.00 óra
 • Karácsonyi hangverseny: december 20 (este)-21 (délelőtt)
 • Farsang, Költészet napja, Anyák napja, Erdei iskola
 • Hangversenyek: november 7., február 13., április 10. 12.30-tól (Belvárosi mozi, 5-8. évfolyam)

Szülői értekezletek:

 • szeptember 11. (csak 5. évf)
 • szeptember 19. 17.00 (csak 9. évf +7.G)
 • november 14 (G). (17.30)
 • február 13 (G). (17.30)
 • április 10 (G). (17.30)

(Általános iskolai szülőik osztályonként)

SZMK értekezletek:

 • november 13. (16:30 Á, 17:00 G)
 • február 12. (16:30 Á, 17:00 G)
 • április 9. (16:30 Á, 17:00 G)

Testületi fogadóórák:

 • november 14. (G) 16:00
 • november 15. (Á) 16:00
 • április 10. (G) 16:00
 • április 11. (Á) 16:00

Nevelőtestületi értekezletek:

 • Félévi értekezlet: 2019. január 30.
 • Tanévzáró értekezlet 2019. június 28.

Egy osztályban tanító tanárok értekezlete:

 • 5. évfolyam: október 25.
 • 6. évfolyam: október 17.
 • 7. évfolyam: november 21.
 • 8. évfolyam: január 24. (oszt.)
 • 9. évfolyam+7.G: október 24.
 • 10. évfolyam+8G: március 20.
 • 11. évfolyam: november 28.
 • 12. évfolyam: január 23. (oszt.)

Osztályozó konferenciák:

 • Alsós: június 12.
 • Felsős: június 13.
 • Gimn: június 14.