Tanév rendje

Tanév rendje
A 2020/2020. tanév TERVEZETT munkarendje

Szorgalmi idő:

 • első tanítási napja: 2020. szeptember 2.
 • utolsó tanítási napja: 2020. június 15. (hétfő).
 • Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap, középiskolákban 2020. április 30.  (csütörtök)

A tanítási napok száma általános iskolában száznyolcvan, gimnáziumban százhetvenkilenc nap.

A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. Értesítés az első félévi eredményekről 2020. január 31-ig.

Tanítási szünetek

– őszi szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).

– téli szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 20.(péntek) a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

– tavaszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 15.(szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt/hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A FENTIEK ALAPJÁN:

 • (Síszünet:) 2020. február 3.-február 7.
 • (DÖK)  gimn: november  22. (?)
 • Pályaorientációs nap (?)

Érettségi vizsgák

A május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 4. (első vizsganap), a vége június 26. (középszintű szóbelik utolsó vizsganapja, ELSŐ SZÓBELI VIZSGANAP: JÚNIUS 15.)

Országos mérések

 • Kompetenciamérés (2020. május 27.)
 • Idegen nyelvi mérés (2020. május 20.)
 • Fittségi mérés (2020. január 8. – április 24.)

Témahetek

 • Pénzügyi és vállalkozói: március 2 – március 6.
 • Digitális: március 23-27.
 • Fenntarthatósági: április 20. – április 24.

Tervezett iskolai rendezvényeink

Ünnepségek:

 • – Tanévnyitó- 2019. szeptember 2.
 • – Október 22.  (G).
 • – Szalagavató: 2020. január 11. (SZOMBAT)
 • – 2020. március 13. (Á), (G)
 • – Ballagás: (G): 2020. május 2. (SZOMBAT) (Á): június 13. (SZOMBAT)
 • -Tanévzáró: (Á) június 18.(?)

Futónapok:

 • október 12. (MUNKANAP dec 14 helyett)
 • 2020. április ?.
 • (2019. december 7,14 MUNKANAP)

További programok:

 • Tanári kirándulás: szeptember 20-22.
 • SÁ-RA: szeptember 27-28.
 • Nyílt nap: (G) november 6. 16.00 óra
 • Karácsonyi hangverseny: december 19 (? este)-20 (délelőtt)
 • Farsang, Költészet napja, Anyák napja, Erdei iskola
 • Hangversenyek: november 27., január 29., április 1. 12.30-tól (Belvárosi mozi, 5-8. évfolyam)

Szülői értekezletek:

 • szeptember 10. (csak 5. évf)
 • szeptember 18. 17.00 (csak 9. évf(F,G nem) +7.G)
 • november 13 (G). (17.30)
 • február 12 (G). (17.30)
 • április 1 (G). (17.30)

(Általános iskolai szülőik osztályonként)

SZMK értekezletek:

 • november 12. (16:30 Á, 17:00 G)
 • február 11. (16:30 Á, 17:00 G)

Testületi fogadóórák:

 • november 13. (G) 16:00
 • november 14. (Á) 16:00
 • április 1. (G) 16:00
 • április 2. (Á) 16:00

Nevelőtestületi értekezletek:

 • Félévi értekezlet: 2020. január 29.
 • Tanévzáró értekezlet 2020. június 26.

Egy osztályban tanító tanárok értekezlete:

 • 5. évfolyam: november 14.
 • 6. évfolyam: október 10.
 • 7. évfolyam: november 21.
 • 8. évfolyam: január 23. (oszt.)
 • 9. évfolyam+7.G: október 16.
 • 10. évfolyam+8G: március 18.
 • 11. évfolyam: november 27.
 • 12. évfolyam: január 22. (oszt.)

Osztályozó konferenciák:

 • Alsós: június 12.
 • Felsős: június 11.
 • Gimn: június 12.