Tanév rendje

Tanév rendje
A 2017/2018. tanév tervezett munkarendje

Szorgalmi idő:

 • első tanítási napja: 2017. szeptember 1.
 • utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek).
 • Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap, középiskolákban 2018. május 3.  (csütörtök)

A tanítási napok száma általános iskolában száznyolcvan, gimnáziumban százhetvenkilenc nap.

A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart. Értesítés az első félévi eredményekről 2018. február 2-ig.

Tanítási szünetek

– őszi szünet: 2017.  október 30-november 3-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).

– téli szünet: 2017. december 27.- 2018. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22.(péntek) a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

– tavaszi szünet: 2018. március 29-április 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4.(szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt/hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A FENTIEK ALAPJÁN:

 • (Síszünet:) 2018. február 5-február 9.
 • (DÖK)  gimn: november  24.
 • Pályaorientációs nap (?)

Érettségi vizsgák

A május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 7. (első vizsganap), a vége június 29. (középszintű szóbelik utolsó vizsganapja, ELSŐ SZÓBELI VIZSGANAP: JÚNIUS 18.)

Országos mérések

 • Kompetenciamérés (2018. május 23.)
 • Idegen nyelvi mérés (2018. május 16.)
 • Fittségi mérés (2018. április 23-27.)

Tervezett iskolai rendezvényeink:

Ünnepségek:

 • – Tanévnyitó- 2017. szeptember 1.
 • – Október 20.  (G).
 • – Szalagavató: 2018. január 13. (SZOMBAT)
 • – 2018. március 14. (Á), (G)
 • – Ballagás: (G): 2018. május 5. (SZOMBAT) (Á): június 16. (SZOMBAT)
 • -Tanévzáró: (Á) június  21.(CSÜTÖRTÖK)

Futónapok:

 • október  7.    (munkanap március, 16. helyett),
 • 2018. április 21. (április 30. helyett)

További programok:

 • Tanári kirándulás: szeptember 14-16.
 • SÁ-RA: szeptember 22-23.
 • Nyílt nap: (G) november  8. 16.00 óra
 • Karácsonyi hangverseny: december 21 (este)-22(de)., kézműves vásár
 • Farsang, Költészet napja, Anyák napja, Erdei iskola
 • Hangversenyek: október 4., február 14., április 25. 12.30-tól (Belvárosi mozi, 5-8. évfolyam)

Szülői értekezletek:

 • szeptember 6. (csak 5. évf)
 • szeptember 20. 17.00 (csak 9. évf +7.G)
 • november 15 (G). (17.30)
 • február 14 (G). (17.30)
 • április 11 (G). (17.30)

(Általános iskolai szülőik osztályonként)

SZMK értekezletek:

 • november 14. (16:30 Á, 17:00 G)
 • február 13. (16:30 Á, 17:00 G)
 • április 10. (16:30 Á, 17:00 G)

Testületi fogadóórák:

 • november 15. (G) 16:00
 • november 16. (Á) 16:00
 • április 11. (G) 16:00
 • április 12. (Á) 16:00

Nevelőtestületi értekezletek:

 • Félévi értekezlet: 2018. január 31.
 • Tanévzáró értekezlet 2018. június 29.

Egy osztályban tanító tanárok értekezlete:

 • 5. évfolyam: október 26.
 • 6. évfolyam: október 19.
 • 7. évfolyam: november 23.
 • 8. évfolyam: január 26. (oszt.)
 • 9. évfolyam+7.G, 8.G: október 25.
 • 10. évfolyam: március 21.
 • 11. évfolyam: november 29.
 • 12. évfolyam: január 24. (oszt.)

Osztályozó konferenciák:

 • Alsós: június 13.
 • Felsős: június 14.
 • Gimn: június 15.