Újraértékelés, Felülvizsgálat

  • Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva felülvizsgálati kérelemmel élhetsz, függetlenül attól, hogy a dolgozatod megtekintetted-e. A felülvizsgálat díjmentes.
  • Ha nem vagy elégedett vizsgád eredményével, kérheted a dolgozatod részbeni vagy teljes újraértékelését, mely díjköteles eljárás.
  • A kérelmet a Felülvizsgálati/Újraértékelési kérelem űrlapon a vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtanod személyesen az Ügyfélszolgálatunkon vagy postai úton. Utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egy időben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton a vizsga@inyk.bme.hu e-mail címre vagy faxon a 06 1 463 3193 számra is el kell juttatnod.
  • Újraértékelési kérvényedet az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel vagy az átutalás igazolásával együtt szükséges benyújtanod, ennek hiányában az eljárás nem folytatható le.
  • A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati/újraértékelési kérelmed tárgyában a benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről írásban értesítünk.
  • Amennyiben a kérelmedben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsgád esetében a bizonyítványod kiállításáról. Ebben az esetben az eljárás díját is visszatérítjük.

Az eljárási díj befizethető az ügyfélszolgálatról elvihető sárga csekken vagy átutalással:

Számlatulajdonos: BME

Számlaszám: (MÁK) 10032000-01425279-00000000

Közlemény: 338 Nyelvvizsga- és a vizsgázó neve