Közzétételi lista

Különös közzétételi lista

a 2014-2015-ös tanévre vonatkozólag

A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. melléklete szerint

 • A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 • A nevelõ és oktató munkát segítõk száma, feladatköre, iskolai végzetsége és szakképzettsége
 • Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve – a Dokumentumok/Kompetenciamérés oldal tartalmazza
 • Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
 • A volt tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve; középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
 • Szakkörök igénybevételének lehetõsége, mindennapos testedzés lehetõsége
 • Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai – a Dokumentumok/Pedagógiai Program részét képezõ helyi tanterv tartalmazza
 • Az iskolai tanév helyi rendje – a Aktuális/Tanév rendje oldalon olvasható
 • Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
 • Mindennapos testnevelés lehetõsége az 1-2-3. és 5-6-7. évfolyamon heti 5 óra, a köztes évfolyamokon pedig heti 3 óra, az iskola óraterve szerint.
  Az iskolában lehetõség van tömegsport foglalkozásokon részt venni. A tanulók iskolán kívüli sportegyesületekben végzett tevékenységét beszámítjuk a heti 5 napos testnevelés órák teljesítésébe. (Feltétele, hogy a tanuló az egyesület igazolásával rendelkezzen, amelynek értelmében azokon a napokon amikor iskolai órarendje szerint nincs testnevelés órája, sporttevékenységet az igazolást kiállító sportszervezetben végez.)

Egyéb adatok:

Iskolánk év végi statisztikája 2014. jún.

A személyi és tárgyi feltételekrõl (oktatási helyiségek, technikai eszközök) készült 2014. októberi statisztika

Tankönyvek

Hittanoktatás